چگونه یک نامه رسمی به زبان انگلیسی بنویسیم؟
اسفند ۱۰, ۱۳۹۲
عملکرد ضد قارچی عصاره های گیاهی بر جوانه زنی هاگ های برخی قارچ های بیماری زا
اسفند ۱۵, ۱۳۹۲
Show all

تصویر برداری فرا طیفی

چکیده برگرفته از ترجمه مقاله

همانطور که قبلا ذکر شد,تصویر برداری فرا طیفی مزایای اصلی تصویر برداری و طیف نمایی را با هم ترکیب می کند تا به  طیف پیوسته و اطلاعات مکانی از یک شی به طور هم زمان دستیابی پیدا کنیم ,که در غیر این صورت نمی توان به تصویر برداری معمولی و طیف نمایی , با هم دست یافت.حسگر های تصویر برداری فرا طیفی پرتو های بازتابی مواد داخل سطح هر پیکسل را در تعداد زیادی از باندهای طول موجی با طیف پیوسته اندازه گیری می کند.(مانولاکیس و همکاران ,۲۰۰۳).بنابرین,تصویر برداری فراطیفی به تصویر برداری از یک صحنه در سطح وسیعی از باندهای طیفی پیوسته و گسسته اشاره می کند , به طوری که طیف بازتابی کاملی را می توان از منطقه در حال تصویر برداری به دست آورد. طیف های سطحی مواد غذایی شامل مشخصه ها یا ویژگی های جذب شده تشخیصی می باشند, تا بتوان برخی از ویژگی های مهم ذاتی را شناسایی کرد. علاوه بر این,تصویر برداری فرا طیفی می تواند اندازه گیری های طیفی را در تمام سطوح یک محصول ارایه دهد در حالی که طیف سنجی معمولی فقط اندازه گیری های نقطه ای را ارایه می دهد. ترکیب گزینش های شیمیایی طیف نمایی با قدرت تجسم تصویر ,تصویر برداری فرا طیفی در شرایطی که در آن باید ویژگی های کیفیتی چندگانه مورد توجه قرار گیرد و یا هنگامی که دید ماشینی یا طیف نمایی مناسبی وجود ندارد ,بسیار مفید خواهد بود.این امر با توجه به این واقعیت است که تصویر برداری فراطیفی توصیفات کاملتری از تمرکز اجزا و توزیع را در هر نمونه نا همگن فراهم می کند.(گوون و همکارانش ,۲۰۰۸).

(برای دانلود متن ترجمه شده با ما تماس بگیرید)

Hyperspectral imaging

دیدگاه ها بسته شده است