تصویر برداری فراطیفی
بهمن ۲, ۱۳۹۲
فروش ۶۰ میلیونی غول چینی موبایل در سال جدید
بهمن ۳, ۱۳۹۲
Show all

نور از طریق فیتوکروم مانع جوانه زنی قارچ آسپرژیلوس نیدولانس می شود

   قارچ های رشته ای ارگانیسم های بسیار متنوعی می باشند,که می توانند در شرایط زیست محیطی بسیار متفاوتی رشد کنند.آنها قادر به سنجش پارامترهای فیزیکی مختلف و تبدیل آنها به واکنش های سلولی همچون انطباق با تنش اسمزی یا دسترسی به مواد مغذی می باشند.یکی از پاسخ های اصلی که شرایط زیست محیطی آن را بر می انگیزاند ,توسعه تصمیم ها می باشد.برای مثال, آسکومیست آسپرژیلوس نیدولانس مانند هیف ها در لایه ها رشد می کنند , زمانی که در سطح بین آب و هوا و در روشنایی رشد می کنند توان جنسی خود را توسعه می دهند و زمانی که در تاریکی اند ,باردهی جنسی پیچیده را توسعه می دهند .(آدامز ,۱۹۹۴,بوش و براس,۲۰۰۷,رودریگز-رومرتو و همکارانش۲۰۱۰).

برای دانلود نسخه انگلیسی مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای دانلود نسخه ترجمه شده مقاله با ما تماس بگیرید.

Light inhibits spore germination through phytochrome

دیدگاه ها بسته شده است