ترجمه مقاله “Evaluation research of integrated productivity and eco-friendly development project for enterprise in electrical and electronics industry “
مهر ۲۳, ۱۳۹۴
طراحی ، آنالیز و تست کامپلستور مغناطیسی ( pm complusator )
اسفند ۶, ۱۳۹۴
Show all

مدیریت هوشمند ترافیک به کمک شبکه های حسگر بی سیم

lاز سری مقالات ترجمه شده تیم دیلماجلار

dilmajlargroup@gmail.com

۰۹۱۲۴۴۰۸۶۰۳

۰۲۱-۶۶۶۲۸۳۱۸

مدیریت هوشمند ترافیک بکمک شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

مسافرت از طریق وسائل نقلیه در همه ی مکان ها بویژه مناطق شهری پر جمعیت و بزرگ حائز اهمیت می باشد. تکنولوژی های رایج کنونی نظیر سنسورهای سیمی، حلقه های القایی، دوربین های نظارت و . . . که از مسافرت از طریق وسائل نقلیه پشتیبانی می کنند، اغلبگران قیمت بوده و همچنین نیازمند هزینه نگهداری بالا می باشند. همچنین دقت این تجهیزات به شرایط محیط بستگی دارد. روش های سنتی متداول در جهت بهینه سازی کنترل چراغ های راهنمایی برای یک تراکم و وضعیت ترافیکی خاص تلاش دارند. اما عیب اصلی کاربرد این روش ها این است که رفتار دینامیکی تغییرات تراکم آمد و شد و پیکربندی، برای مدلسازی دائمی دشوار می باشد. اهداف این مقاله، آنالیز روش هایی به منظور ایجاد یک سیستم هوشمند است که بتواند تعدادی از تکنولوژی های موجود کنترل ترافیک را ترکیب کرده و از آنها حمایت کند، و درنتیجه میانگین زمان انتظار وسائل نقلیه را در یک چهارراه کاهش دهد. الگوریتم های پیشنهادی برای ترافیک عبوری در هر نقطه تقاطع جاده ها تطبیق پذیر هستند. شبیه سازی سناریوهای ترافیک real life در یک پلت فورم شبیه سازی به نام شبیه ساز ناحیه چراغ روشنایی سبز(GLD)،به منظور تولیدنمودار میانگین زمان انتظار برحسب سیکل صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که روش پیشنهادی به منظور کنترل ترافیک در تقاطع جاده های واقعی موثر می باشد.

Abstract—Vehicular travel is gaining importance everywhere, particularly in large urban areas. The current technologies that support vehicular travel like wired sensors, inductive loops, surveillance camera etc., are expensive and also require high maintenance cost. Further the accuracy of these devices also depends on environment conditions. The typical traditional approaches attempt to optimize traffic lights control for a particular density and configuration of traffic. However, the major disadvantage of using these techniques is that the dynamic behavior of traffic densities and configurations change is difficult to model constantly. Traffic seems to be an adaptation problem rather than an optimization problem. This paper therefore tries to address the above issue, and hence we propose algorithms which perform adaptive traffic light control using a wireless sensor network setup. The paper aims at analyzing methods to build an intelligent system that can blend and support some of the existing technologies of traffic control and therefore reduce the average waiting time of vehicles on a junction. The proposed algorithms are adaptive to traffic flow at any intersection point of roads. Simulations of the real-life traffic scenarios are conducted in a simulated platform called Green Light District Simulator (GLD) to generate graph average waiting time versus cycles. The results generated show that the proposed method is effective for the traffic control in a real road intersection. Keywords—Wireless Sensor Networks (WSN), Average Waiting Time (AWT)

از سری مقالات ترجمه شده دیلماجلار

ترجمه مقاله خود را به دیلماجلار بسپارید.

دیدگاه ها بسته شده است