مدل ماشین سنکرون مغناطیس دایم برای شبیه سازی Real Time
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳
چکیده مقاله ترجمه شده مکانیسم های ضد رسوبگذاری پروتئین غشاهای PAN UF ترکیبی با ماده افزودنی PAN-g-PEO
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳
Show all

قدرت چانه زنی اقتصادی مدیریت و واقع بینی حسابرس

Chapter ۹٫ Management
economic bargaining power and auditors’ objectivity

از سری مقالات ترجمه شده دیلماجلار( مدیریت )

قدرت چانه زنی اقتصادی مدیریت و واقع بینی حسابرس

چکیده

۱٫حسابرسی سازمان های بزرگ به یک سیستم خود تنظیم حرفه ای با نظارت بخش عمومی وابسته می باشد.حسابرسی خود تنظیم حرفه ای براصول اساسی واقع بینی و استقلال که در دستورالعمل حرفه ای مدیریت اجباری می باشد ، پایدار است.سیستم فعلی مقررات ، برای بقای اقتصادی به حسابرسان برای مدیریت مشتریان وابسته می باشد.با استفاده از تدابیر روانی ، دو مطالعه در مورد توانایی حسابرس بررسی می کند که این امر به منظور واقع گرا بودن در زمان واردآمدن فشار روانی ، به وسیله قدرت چانه زنی اقتصادی مدیریت ، در شرایط تعارض حسابرسی فرضی می باشد.سناریوها فرضیاتی را مورد آزمون قرار می دهند که حسابرسان برای آنها سه سطح سلسله مراتبی از تصمیم گیری های پیچیده به منظور پردازش قضاوت های مستقل به کار برده اند. نتایج مطالعات دو عامل مختلط طراحی شده به وسیله ANOVA استدلال اخلاقی حسابرسان و تعامل عقاید عادلانه شخصی با عوامل اقتصادی مدیریت را در هنگام تصمیم گیری های مستقل نشان می دهد.اولین سطح واکنشی حسابرس ، فوری و با برداشت از عوامل اقتصادی مشتری می باشد:وضعیت مالی ، اندازه هزینه و مناقصه که منجر به اثر گذاری های اصلی می شود.عوامل اقتصادی کار فرما ، با توسعه رشد اخلاق شناسی سطح ثانوی مرتبط می باشد و در سطح سوم باورهای نیمه آگاهانه در پاسخ به خواسته های مدیریتی قرار دارد ، در نتیجه ، نشان دادن مشکل برای حسابرسان به منظور رهایی از باورهای شخصی و واقع بین بودن تحت شرایط فشار شدید کاری می باشد.

نمونه ای از مقالات ترجمه شده مدیریتی

دیدگاه ها بسته شده است