عملکرد ضد قارچی عصاره های گیاهی بر جوانه زنی هاگ های برخی قارچ های بیماری زا

تصویر برداری فرا طیفی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۲
مقاله ای در مورد دیابت تیپ ۱ (متن انگلیسی همراه با ترجمه فارسی)
اسفند ۲۳, ۱۳۹۲
Show all

عملکرد ضد قارچی عصاره های گیاهی بر جوانه زنی هاگ های برخی قارچ های بیماری زا

  چکیده برگرفته شده از خلاصه مقاله ترجمه شده

پوسیدگی های قارچی بروزی جهانی دارد و تقریبا از سراسر دنیا گزارشاتی مبنی بر وقوع این نوع پوسیدگی ارایه شده است(سوکی ,۱۹۹۴,اسنون دون,۱۹۹۰,علی و همکارانش ,۲۰۰۵,فونت میت و همکارانش ,۱۹۹۶,میسوکت و همکارانش , ۲۰۰۷) و زیان های اقتصادی زیادی به گیاهان وارد کرده است.(جونز و همکارانش ,۲۰۰۱).برخی راهبرد های مدیریتی مانند فرهنگی ,فیزیکی,شیمیایی,زیستی و شیوه های تنظیمی برای کنترل قارچ های بیماری زا به کار برده شده است , ولی هر یک از این موارد یک یا چند محدودیت به همراه دارند.استفاده مداوم از قارچ کش ها , مقاومت به آن را در قارچ ها افزایش می دهد و برای محیط زیست سمی می باشند.بنابرین ,لازم است که روش های محافظتی از گیاهان توسعه پیدا کنند تا مانع عملکرد عوامل بیماری زای قارچی شویم.

(برای دانلود متن ترجمه شده با ما تماس بگیرید)

دانلود متن اصلی مقاله

Effect of plant extracts on the spore germination of Alternariaalternata

 

Light inhibits spore germination through phytochrome

دیدگاه ها بسته شده است