برای ارتباط با مدیریت تیم دیلماجلار می توانید با شماره های زیر تماس فرمایید.

لطفا برای هر کار به مسئول همان کار که در مقابل شماره ها نوشته شده است ، تماس بگیرید.

مترجم و مسئول کارهای ترجمه و تحقیق          ۰۹۱۲۴۴۰۸۶۰۳

                                                             ۰۲۱-۶۶۶۲۸۳۱۸

دفتر مرکزی                                             ۲۶۳۱۳۹۱۸

مسئول کارهای گرافیکی و طراحی کارت         ۰۹۳۵۶۹۵۶۳۷۹

dilmajlargroup@gmail.com

hr@dilmajlar.com

برای هر کاری حتما با قسمت مربوطه تماس بگیرید و فقط به ایمیل اکتفا نکنید و در ضمن شماره تماس و نام خود را نیز در ایمیل ارسالی تان ذکر کنید.