کشف ردپای ۱۲۰ سانتی‌متری انسان در آفریقا
بهمن ۳, ۱۳۹۲
اصولی از ترجمه همزمان مترجم برای موفقیت در ترجمه همزمان
بهمن ۳, ۱۳۹۲
Show all

ترجمه یک سری اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

در زیر ترجمه یک سری اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی را با معادل فارسی آنها مشاهده می کنید.

it has seen better days.دیگر از رونق افتاده

dont show off پز نده

faır and square بیشیله پیله

leave ıt to me .خیالتان راحت باشد. ان را به عهده من بگذارید

you can keep ıt  مال خودتان -پیش خودتان باشد .

she burst ınto tears  بغضش ترکید .

ı dont care . به من چه – من که اهمیت نمیدهم

good appetıte . نوش جان

ıt made my blood run cold . مرا زهره ترک کرد

ı dont fancy ıt. باب طبعم نیست

am ı dısturbıng youایا مزاحمتان هستم؟

ı dont belıve my eyes. باورم نمیشود

نوشته شده توسط تیم پژوهش و ترجمه دیلماجلار(پیشرو در زمینه ترجمه مقالات و متون تخصصی از جمله مقالات isi ، انجام پروژه های علمی ، طراحی سایت و ….)

دیدگاه ها بسته شده است