ترجمه نامه اداری از زیر مجموعه های بخش سرویسها و خدمات بازرگانی و اداری تیم ترجمه دیلماجلار می باشد.

ترجمه نامه نگاریها و ترجمه مکاتبات تجاری
در این سرویس امور نامه نگاری و مکاتبات تجاری شما در زمینه های مختلف مانند : اخذ نمایندگی، امور و تشریفات گمرکی، مکاتبات روزمره و …. توسط مترجمین مجرب تیم پژوهش و ترجمه دیلماجلار، با سرعت و دقتی که در نظر شما است ، ترجمه خواهد شد.

برای این کار کافی است متن مورد نظرتان را به ایمیل ما ارسال کنید و با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۴۴۰۸۶۰۳

۶۶۶۲۸۳۱۸