تیم ترجمه مقاله دیلماجلار
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳
ترجمه مقاله “مدل ارزیابی ارزش در برنامه های مشترک R&D”
مهر ۲۰, ۱۳۹۴
Show all

ترجمه مقاله و مقابله با هجوم و حضور هزاران لغت علمی

يكي از مهم ترین نيازهاي روز زبان فارسي ، ترجمه مقاله و مقابله با هجوم و حضور هزاران لغت علمي است كه همراه با علوم و فنون مختلف ، بزبان فارسي سرازير شده اند. بديهي است اين امر نيازمند آگاهي ، تحقيق و تمرين لغت سازان و مترجمانست . از سوي ديگر لازم است تا علاوه بر لغت سازي جديد ، لغات علمي را كه تاكنون ديگران ساخته اند نقد و بررسي نموده و علاوه بر طرح معايب و محاسن آنها ، لغات نادرست را حذف كرد .

فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، اصول ۹ گانه خود را پيش از اين در كتابي به نامِ « اصول و ضوابط واژه گزيني » به چاپ رسانده است ، نکات برگزیده آن اصول بشرح زير است :

  1. در انتخاب معادل فارسي براي واژه هاي بيگانه ، واژه فارسي حتي الامكان بايد به زبانِ معيار امروز نزديك باشد .
  2. در واژه گزيني بايد قواعد دستور زبان فصيح و متداول امروز رعايت شود.
  3. قواعد آوائي در آن رعايت شود و كلمات تنافر حروف نداشته باشند و لغت فارسي ، حتي الامكان از لغت بيگانه كوتاه تر باشد
  4. لغات انتخاب شده تصريف پذير و اشتقاق پذير باشند
  5. نو واژه هاي معادل هر خوشه واژگاني بايد همريشه و همپايه باشند.
  6. معناي واژه زودياب و روشن باشد .
  7. یافتن معادل براي آن دسته از واژه هاي بيگانه كه جنبه جهاني و بين المللي يافته اند ضروري نيست .
  8. براي هر لفظ، ترجيحاً فقط يك معادل برگزيده شودوازتنوع وتعداد واژه ها پرهيزگردد .
  9. در موارد معدودي كه گزينش واژه معادل در قالب هاي مرسوم زبان فارسي متداول ميسر نباشد و ضرورت استفاده از روشهاي تازه احراز شود بر طبق رأي شوراي فرهنگستان عمل خواهد شد.

تگ ها :

Jv[li – ذئه  – ‘,’g jvksgdj – jv[li thvsd fi hk’gdsd – ترجمه فوری – ترجمه تخصصی – ترجمه کتاب – translate – ترجمه آنلاین –  jv[li hkghdk – ترجمه وبسایت – jv[li khli hnhvd – ترجمه نامه اداری – ترجمه مکاتبات تجاری – ترجمه تخصصی – ترجمه فوری مقاله – ترجمه مقاله فوری

دیدگاه ها بسته شده است