ترجمه مقاله و مقابله با هجوم و حضور هزاران لغت علمی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳
ترجمه مقاله “Evaluation research of integrated productivity and eco-friendly development project for enterprise in electrical and electronics industry “
مهر ۲۳, ۱۳۹۴
Show all

ترجمه مقاله “مدل ارزیابی ارزش در برنامه های مشترک R&D”

ترجمه مقاله مدیریت و حسابداری (۱۱۲۲a)

ABSTRACT

We find evidence that when CEOs of industry-leading firms attribute their poor performance to
external causes (defensive attributions) or issue negative industry forecasts, other firms in the
industry suffer share price declines. These declines continue even after the industry peer has
released its own earnings. Our results provide evidence that investors seem to efficiently use the
information contained in the CEOs’ statements for the short-term and long-term pricing of
industry peers when these CEOs allude to general deteriorations in industry conditions for their
company’s poor performance. However, when these CEOs allude to idiosyncratic reasons for
their company’s earnings shortfall, investors seem to overestimate the impact on industry peers.

۱٫ INTRODUCTION
One of the concerns in understanding capital markets is learning how new information
released by one firm has an impact on other firms in the same industry. In the finance and
accounting literatures, such concerns have been studied in a body of work typically labeled
“intra-industry information transfer research.” In this literature, there is considerable evidence
pointing to the existence of information transfers associated with a wide range of events
including: earnings announcements (Foster 1981; Olsen and Dietrich 1985; Pownall and
Waymire 1989; Han and Wild 1990; Freeman and Tse 1992; Lang and Lundholm 1996;
Ramnath 2002), management forecasts of earnings (Baginski 1987; Han, Wild and Ramesh
۱۹۸۹), bankruptcy announcements (Lang and Stulz 1992; Ferris, Jayaraman and Makhija 1997),
nuclear accidents (Bowen, Castanias and Daley 1983), stock repurchases (Erwin and Miller
۱۹۸۸), retailers’ monthly sales disclosures (Olsen and Dietrich 1985), dividend change
announcements (Laux, Starks and Yoon 1998), voluntary corporate litigations (Aigbe and
Madura 1996), cross-country profit warnings among similar companies (Alves, Pope and Young
۲۰۰۹), accounting restatements (Xu, Najand and Ziegenfuss 2006; Gleason, Jenkins and Johnson
۲۰۰۸) and non-announcing firms’ responses (Desir 2012), among others.

چکیده

در این مطالعه، وظایف، فرایندها، و چارچوب های مرکزی برای ارزیابی عملکرد در سازمان های پژوهشی مشترک را بررسی میشود. نتایج تجربی، روابط برجسته ی بین مفهوم (مقیاس مرکزی) و عملکرد (ارزش درک شده توسط حامیان مالی صنعت) را در چنین همکاریهای R&D نشان میدهد. بینش این تحقیق، بطور گسترده نگهداری مناسب اتحاد میان شرکتهای درگیر در همکاری R&D و تعمیم به آن زمینه است. اطلاعات جمع آوری شده از جمعیت ملی ۵۸ بنیاد علوم ملی (NSF) مراکز حامی در بیش از یک دوره ی سه ساله، الگوهای تکاملی مهمی در توسعه ی روابط مشترک آشکار کرد.

دانشگاه موفق صنعت کنسرسیوم، چهار هسته فرایند مرکزی را بکار برد: ۱- ایجاد ظرفیت بازده پیشرفت پروژه در دانش فرایند و محصول. ۲- رفتارهای انتقال فناوری در سازمانهای شرکت کننده. ۳- رضایت شرکت کنندگان از نتایج. ۴- تداوم صنعت پشتیبانی مالی، به عنوان مثال، تعهد به همکاری.

کلمات کلیدی: استراتژی اتحادها، محصولات جدید

مقدمه

منابع موجود در یک شرکت واحد ممکن است یک محدودیت برای توسعه ی پروژه های بزرگ سرمایه بر مانند پروژه ی بزرگ R&D تلقی شود. شرکتهای فناوری گرایی که در بازارهای بشدت متغیر درگیر شده اند با وجود گسترش هزینه و خطرات در میان شرکای متعدد، پذیرای تلاشهای مشترک با هدف تحقق منافع مشترک هستند. علاقه ی رو به رشد در همکاری R&D، نیاز به دیدگاه های جدید در مدیریت نوآوری را ایجاد کرده است. همانطور که قبلا توسط محققان اشاره شده است، استراتژیک اتحاد ها برای توسعه ی تکنولوژی، فرصتی برای تحقیق در ادبیات بازاریابی را ارائه میکند. مطالعات اخیر در میان مدیران R&D، این شکاف دانش را تایید کرده اند و نگرانی مدیریت ارشد برای اندازه گیری ارزش خروجی R&D، آشکارتر شد. پژوهش حاضر به دنبال پرداختن به این شکاف با بررسی فرایند ایجاد ارزش در میان شرکتهای درگیر در همکاری R&D است. یافته ها در این زمینه تعمیم شده اند. با این حال، همکاری موفق بین شرکتها، بستگی به تفاوتهای پل موفقیت در فرهنگ سازمانی دارد و کانتر یک بحث خوبی را ارائه میکند.

برای سفارش ترجمه مقاله کلیک کنید.

۰۹۱۲۴۴۰۸۶۰۳

۰۲۱-۶۶۶۲۸۳۱۸

ترجمه کلیه مقالات

translate-any article

ترجمه مقاله مدیریت و حسابداری

 

دیدگاه ها بسته شده است