دانلود مقاله با ترجمه فارسی: تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۲
unnamed
مقاله ترجمه شده در مورد تنش از شاخه مکانیک
فروردین ۵, ۱۳۹۳
Show all

از سری متون ترجمه شده درباره علل صدای تعویض دنده در دنده عقب

ترجمه مقاله و مقالات خود را با ترجمه مقالات دیلماجلار امتحان کنید.

Why does my manual transmission car make a loud

whirring noise in reverse

Manual transmissions use mostly helical gears, but reverse is a special situation that requires a different type of gear – a spur gear.

The gears that make up the forward gear ratios are all helical gears. The teeth on helical gears are cut at an angle to the face of the gear. When two teeth on a helical gear system engage, the contact starts at one end of the tooth and gradually spreads as the gears rotate, until the two teeth are in full engagement. This gradual engagement makes helical gears operate much more smoothly and quietly than spur gears. Also, because of the angle of the gear teeth, more teeth are in engagement at any one time. This spreads the load out more and reduces stresses.

The only problem with helical gears is that it is hard to slide them in and out of engagement with each other. On a manual transmission the forward gears stay engaged with each other at all times, and collars that are controlled by the shift stick lock different gears to the output shaft (see How Manual Transmissions Work for details). The reverse gear on your manual transmission uses an idler gear (the large spur gear visible at the right side of the picture below), which has to slide into mesh with two other spur gears at the same time in order to reverse the direction of rotation

Most of the gears in a manual transmission have helical teeth. The three gears that make up reverse have straight teeth. The large spur gear on the right slides up to put the car in reverse.

Spur gears, which have straight teeth, slide into engagement much more easily than helical gears, so the three gears used for reverse are spur gears.

Each time a gear tooth engages on a spur gear, the teeth collide instead of gently sliding into contact as they do on helical gears. This impact makes a lot of noise and also increases the stresses on the gear teeth. When you hear a loud, whirring noise from your car in reverse, what you are hearing is the sound of the spur gear teeth clacking against one another

چرا در سیستم تعویض دنده دستی  دنده عقب صدای متفاوتی ایجاد مى کند؟

سیستم های انتقال قدرت دستی بیشتر از دنده های مارپیچ استفاده مى کنند. اما دنده عقب به دلیل موقعیت خاص خود نیاز به نوع دیگری از چرخ دنده ها دارد که به چرخ دنده ساده معروف است.

دنده هایی که نسبت دنده های  جلو (مثبت) را ایجاد مى کنند  همه مارپیچ هستند (دنده ۱و۲و۳) . دندانه های چرخ دنده های مارپیچ به صورت مورب برش خورده اند.زمانی که ۲ دنده در سیستم چرخ دنده مارپیچ با هم درگیر مى شوند.تماس  دندانه ها در پایان یک دندانه شروع مى شود و این تماس به صورت تدریجی باعث چرخاندن ۲ چرخدنده مى شود تا زمانی که دو دندانه به صورت کامل در حال درگیری هستند .این درگیری تدریجی باعث می شود که چرخ دنده هاى مارپیچ  ملایمتر و آرامتر از چرخ دنده هاى ساده عمل کنند.

به دلیل وجود زاویه در دندانه های  دنده های مارپیچ  , بیش از یک دندانه در یک زمان در این نوع چرخ دنده با هم درگیر هستند که این نوع درگیری باعث مى شود که این نوع چرخ دنده ها قدرت بیشتری و تنش کمتری داشته باشند.

تنها مشکل در مورد چرخ دنده های مارپیچ این است که آنها به سختى در کنار هم  و در خارج  از درگیری  به هم مى لغزند. در یک سیستم تعویض  دنده  دستی دنده ای جلو در حالت در گیری قرار دارند  (در تمام زمانها) و حلقه ها توسط دکمه تعویض دنده کنترل شده و سرعت های متفاوتی را به محور خروجی منتقل مى کنند.

دنده عقب در سیستم تعویض دنده دستی به عنوان  دنده هرزگرد مى چرخد(چرخدنده ساده بزرگ در سمت راست شکل زیر) که مى لغزد با دو چرخ دنده ساده دیگر در زمانی که نیاز به تغییر جهت چرخش داشته باشیم.

بیشتر چرخ دنده های به کار رفته در سیستم های انتقال قدرت دستی از نوع مارپیچ هستند .۳ چرخ دده که برای دنده عقب هستند از نوع دندانه های ساده هستند.چرخ دنده ساده بزرگ سمت راست در شکل فوق برای دنده عقب است.

دنده های ساده با دندانه های مستقیم لغزش بیشتری نسبت به هم در مقایسه با چرخ دنده های مارپیچ دارند. هر زمانی که دندانه های  چرخ دنده درگیر با یک چرخ دنده ساده است دندانه ها با هم تصادم می کنند به جای اینکه به آرامی لغزش داشته باشند .این  حقیقت باعث ایجاد مقداری سر و صدا و نیز افزایش تنش بر روی دندانه ها مى شود . وقتی شما صدای بلندتری نسبت به درگیری سایر دنده هایتان می شنوید .آن صدای دنده عقبتان است .صدایی که می شنوید صدای   برخورد و درگیری  دنده های ساده عقب با یکدیگر است.

دیدگاه ها بسته شده است