1جهت ارسال سفارشات خود ابتدا از طریق شماره های زیر  هماهنگی های لازم را به عمل آورده و فایل کار مورد نظر خود را با توضیحات کامل و شماره تماس به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.در ضمن برای تایید کار حتما با ما تماس بگیرید و فقط به ارسال ایمیل اکتفا نکنید.در ضمن لطفا برای هر کاری با مسئول مربوطه آن قسمت تماس بگیرید.

 

۰۲۱-۲۶۳۱۳۹۱۸            دفتر مرکزی

 

۰۹۱۲۴۴۰۸۶۰۳             مسئول امور متبط با کار ترجمه – مقاله – پروژه و …

۰۲۱-۶۶۶۲۸۳۱۸

 

۰۹۳۵۶۹۵۶۳۷۹             مسئول امور مرتبط با کارهای گرافیکی

 

۰۹۳۶۶۵۹۶۴۸۳            مسئول مرتبط با امور مرتبط با کار طراحی کارت ویزیت

 

dilmajlargroup@gmail.com